Čitanje Biblije
Audio Biblija


Audio Arhiva


Literatura


Satelita / KratkotalasniFeed moje ovce


"Reèe mu treæom: Simone Jonin! Ljubiš li me? A Petar posta žalostan što mu reèe treæom: Ljubiš li me? I reèe Mu: Gospode! Ti sve znaš, Ti znaš da Te ljubim. Reèe mu Isus: Pasi ovce moje."
Džon 21:17
"Tada æe reæi car onima što Mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni Oca mog; primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta. Jer ogladneh, i daste mi da jedem; ožedneh, i napojiste me; gost bejah, i primiste me; Go bejah, i odenuste me; bolestan bejah, i obidjoste me; u tamnici bejah, i dodjoste k meni."
Matthev 25:34-36
"Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznajem njih, i za mnom idu. I ja æu im dati život veèni, i nikad neæe izginuti, i niko ih neæe oteti iz ruke moje."
Džon 10:27-28
"Ne boj se malo stado! Jer bi volja vašeg Oca da vam da carstvo."
Luke 12:32
"Gospod je pastir moj, ništa mi neæe nedostajati. Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svog"
Psaltir 23:1-3
"Reèe mu treæom: Simone Jonin! Ljubiš li me? A Petar posta žalostan što mu reèe treæom: Ljubiš li me? I reèe Mu: Gospode! Ti sve znaš, Ti znaš da Te ljubim. Reèe mu Isus: Pasi ovce moje."
Džon 21:17
"Tada æe reæi car onima što Mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni Oca mog; primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta. Jer ogladneh, i daste mi da jedem; ožedneh, i napojiste me; gost bejah, i primiste me; Go bejah, i odenuste me; bolestan bejah, i obidjoste me; u tamnici bejah, i dodjoste k meni."
Matthev 25:34-36
"Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznajem njih, i za mnom idu. I ja æu im dati život veèni, i nikad neæe izginuti, i niko ih neæe oteti iz ruke moje."
Džon 10:27-28
"Ne boj se malo stado! Jer bi volja vašeg Oca da vam da carstvo."
Luke 12:32
"Gospod je pastir moj, ništa mi neæe nedostajati. Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svog"
Psaltir 23:1-3
"Reèe mu treæom: Simone Jonin! Ljubiš li me? A Petar posta žalostan što mu reèe treæom: Ljubiš li me? I reèe Mu: Gospode! Ti sve znaš, Ti znaš da Te ljubim. Reèe mu Isus: Pasi ovce moje."
Džon 21:17
"Tada æe reæi car onima što Mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni Oca mog; primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta. Jer ogladneh, i daste mi da jedem; ožedneh, i napojiste me; gost bejah, i primiste me; Go bejah, i odenuste me; bolestan bejah, i obidjoste me; u tamnici bejah, i dodjoste k meni."
Matthev 25:34-36
"Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznajem njih, i za mnom idu. I ja æu im dati život veèni, i nikad neæe izginuti, i niko ih neæe oteti iz ruke moje."
Džon 10:27-28
"Ne boj se malo stado! Jer bi volja vašeg Oca da vam da carstvo."
Luke 12:32
"Gospod je pastir moj, ništa mi neæe nedostajati. Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svog"
Psaltir 23:1-3
"Reèe mu treæom: Simone Jonin! Ljubiš li me? A Petar posta žalostan što mu reèe treæom: Ljubiš li me? I reèe Mu: Gospode! Ti sve znaš, Ti znaš da Te ljubim. Reèe mu Isus: Pasi ovce moje."
Džon 21:17
"Tada æe reæi car onima što Mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni Oca mog; primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta. Jer ogladneh, i daste mi da jedem; ožedneh, i napojiste me; gost bejah, i primiste me; Go bejah, i odenuste me; bolestan bejah, i obidjoste me; u tamnici bejah, i dodjoste k meni."
Matthev 25:34-36
"Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznajem njih, i za mnom idu. I ja æu im dati život veèni, i nikad neæe izginuti, i niko ih neæe oteti iz ruke moje."
Džon 10:27-28
"Ne boj se malo stado! Jer bi volja vašeg Oca da vam da carstvo."
Luke 12:32
"Gospod je pastir moj, ništa mi neæe nedostajati. Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svog"
Psaltir 23:1-3
"Reèe mu treæom: Simone Jonin! Ljubiš li me? A Petar posta žalostan što mu reèe treæom: Ljubiš li me? I reèe Mu: Gospode! Ti sve znaš, Ti znaš da Te ljubim. Reèe mu Isus: Pasi ovce moje."
Džon 21:17
"Tada æe reæi car onima što Mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni Oca mog; primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta. Jer ogladneh, i daste mi da jedem; ožedneh, i napojiste me; gost bejah, i primiste me; Go bejah, i odenuste me; bolestan bejah, i obidjoste me; u tamnici bejah, i dodjoste k meni."
Matthev 25:34-36
"Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznajem njih, i za mnom idu. I ja æu im dati život veèni, i nikad neæe izginuti, i niko ih neæe oteti iz ruke moje."
Džon 10:27-28
"Ne boj se malo stado! Jer bi volja vašeg Oca da vam da carstvo."
Luke 12:32
"Gospod je pastir moj, ništa mi neæe nedostajati. Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svog"
Psaltir 23:1-3
"Reèe mu treæom: Simone Jonin! Ljubiš li me? A Petar posta žalostan što mu reèe treæom: Ljubiš li me? I reèe Mu: Gospode! Ti sve znaš, Ti znaš da Te ljubim. Reèe mu Isus: Pasi ovce moje."
Džon 21:17
"Tada æe reæi car onima što Mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni Oca mog; primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta. Jer ogladneh, i daste mi da jedem; ožedneh, i napojiste me; gost bejah, i primiste me; Go bejah, i odenuste me; bolestan bejah, i obidjoste me; u tamnici bejah, i dodjoste k meni."
Matthev 25:34-36
"Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznajem njih, i za mnom idu. I ja æu im dati život veèni, i nikad neæe izginuti, i niko ih neæe oteti iz ruke moje."
Džon 10:27-28
"Ne boj se malo stado! Jer bi volja vašeg Oca da vam da carstvo."
Luke 12:32
"Gospod je pastir moj, ništa mi neæe nedostajati. Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svog"
Psaltir 23:1-3
"Reèe mu treæom: Simone Jonin! Ljubiš li me? A Petar posta žalostan što mu reèe treæom: Ljubiš li me? I reèe Mu: Gospode! Ti sve znaš, Ti znaš da Te ljubim. Reèe mu Isus: Pasi ovce moje."
Džon 21:17
"Tada æe reæi car onima što Mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni Oca mog; primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta. Jer ogladneh, i daste mi da jedem; ožedneh, i napojiste me; gost bejah, i primiste me; Go bejah, i odenuste me; bolestan bejah, i obidjoste me; u tamnici bejah, i dodjoste k meni."
Matthev 25:34-36
"Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznajem njih, i za mnom idu. I ja æu im dati život veèni, i nikad neæe izginuti, i niko ih neæe oteti iz ruke moje."
Džon 10:27-28
"Ne boj se malo stado! Jer bi volja vašeg Oca da vam da carstvo."
Luke 12:32
"Gospod je pastir moj, ništa mi neæe nedostajati. Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svog"
Psaltir 23:1-3
"Reèe mu treæom: Simone Jonin! Ljubiš li me? A Petar posta žalostan što mu reèe treæom: Ljubiš li me? I reèe Mu: Gospode! Ti sve znaš, Ti znaš da Te ljubim. Reèe mu Isus: Pasi ovce moje."
Džon 21:17
"Tada æe reæi car onima što Mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni Oca mog; primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta. Jer ogladneh, i daste mi da jedem; ožedneh, i napojiste me; gost bejah, i primiste me; Go bejah, i odenuste me; bolestan bejah, i obidjoste me; u tamnici bejah, i dodjoste k meni."
Matthev 25:34-36
"Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznajem njih, i za mnom idu. I ja æu im dati život veèni, i nikad neæe izginuti, i niko ih neæe oteti iz ruke moje."
Džon 10:27-28
"Ne boj se malo stado! Jer bi volja vašeg Oca da vam da carstvo."
Luke 12:32
"Gospod je pastir moj, ništa mi neæe nedostajati. Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svog"
Psaltir 23:1-3
"Reèe mu treæom: Simone Jonin! Ljubiš li me? A Petar posta žalostan što mu reèe treæom: Ljubiš li me? I reèe Mu: Gospode! Ti sve znaš, Ti znaš da Te ljubim. Reèe mu Isus: Pasi ovce moje."
Džon 21:17
"Tada æe reæi car onima što Mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni Oca mog; primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta. Jer ogladneh, i daste mi da jedem; ožedneh, i napojiste me; gost bejah, i primiste me; Go bejah, i odenuste me; bolestan bejah, i obidjoste me; u tamnici bejah, i dodjoste k meni."
Matthev 25:34-36
"Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznajem njih, i za mnom idu. I ja æu im dati život veèni, i nikad neæe izginuti, i niko ih neæe oteti iz ruke moje."
Džon 10:27-28
"Ne boj se malo stado! Jer bi volja vašeg Oca da vam da carstvo."
Luke 12:32
"Gospod je pastir moj, ništa mi neæe nedostajati. Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svog"
Psaltir 23:1-3
"Reèe mu treæom: Simone Jonin! Ljubiš li me? A Petar posta žalostan što mu reèe treæom: Ljubiš li me? I reèe Mu: Gospode! Ti sve znaš, Ti znaš da Te ljubim. Reèe mu Isus: Pasi ovce moje."
Džon 21:17
"Tada æe reæi car onima što Mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni Oca mog; primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta. Jer ogladneh, i daste mi da jedem; ožedneh, i napojiste me; gost bejah, i primiste me; Go bejah, i odenuste me; bolestan bejah, i obidjoste me; u tamnici bejah, i dodjoste k meni."
Matthev 25:34-36
"Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznajem njih, i za mnom idu. I ja æu im dati život veèni, i nikad neæe izginuti, i niko ih neæe oteti iz ruke moje."
Džon 10:27-28
"Ne boj se malo stado! Jer bi volja vašeg Oca da vam da carstvo."
Luke 12:32
"Gospod je pastir moj, ništa mi neæe nedostajati. Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svog"
Psaltir 23:1-3
Kontaktirajte nas


Pokloniti
© 2012 Family Stations Inc. Sva prava zadržana. Markii ugu dambeysey ee boggan dib loo habeeyey: