• दान गर्नको लागि
उहाँले तिनलाई तेस्रोपल्‍ट भन्‍नुभयो¸ ए योआनेसको छोरो शिमोन¸ के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ ? पत्रुस दुःखित भए¸ किनकि उहाँले तेस्रोपल्‍ट तिनलाई ´के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ ?´ भन्‍नुभयो । तिनले उहाँलाई भने¸ प्रभु¸ तपाईं सब कुरा जान्‍नुहुन्‍छ¸ म तपाईंलाई प्रेम गर्दछु भनी तपाईंलाई थाहै छ ! येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो¸ मेरा भेडाहरूलाई खुवाऊ
यूहन् ना २१:१७     
तब राजाले आफ्‍नो दाहिने हातपट्टिकाहरूलाई भन्‍नेछन्¸ ´आओ¸ ए मेरा पिताका धन्‍यका हो¸ जो राज्‍य जगतको उत्‍पत्तिदेखि तिमीहरूका निम्‍ति तयार गरिएको छ¸ त्‍यो अधिकार गर । किनभने म भोकाएको थिएँ¸ तिमीहरूले मलाई खान दियौ । म तिर्खाएको थिएँ¸ तिमीहरूले मलाई पिउन दियौ । म परदेशी थिएँ¸ तिमीहरूले मलाई तिमीहरूकहाँ लग्‍यौ । नाङ्गो थिएँ¸ तिमीहरूले मलाई पहिर्‍यायौ । बिरामी थिएँ¸ तिमीहरूले मेरो हेरचाह गर्‍यौ । झ्‍यालखानमा थिएँ¸ तिमीहरू मकहाँ आयौ
मत्ती २५:३४‑३६     
मेरा भेडाहरूले मेरो सोर सुन्‍छ¸ र म तिनीहरूलाई चिन्‍छु¸ र तिनीहरूले मलाई पछ्याउँछन् । अनि म तिनीहरूलाई अनन्‍त जीवन दिन्‍छु¸ र तिनीहरू कहिल्‍यै पनि नष्‍ट हुनेछैन । औ कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसी लैजानेछैन
यूहन्‍ना १०:२७‑२८     
ए सानो बगाल¸ नडराओ¸ किनभने तिमीहरूलाई राज्‍य दिने तिमीहरूका पिताको शुभेच्‍छा छ
लूका १२:३२     
परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्‍छ¸ मलाई केहीको खाँचो हुँदैन । उहाँले मलाई हरियो खर्कमा सुताउनुहुन्‍छ । उहाँले मलाई सुख‑चैनको पानीनेर डोर्‍याउनुहुन्‍छ । उहाँले मेरो प्रणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्‍छ । उहाँले आफ्‍नै नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताका मार्गमा अगुवाइ गर्नुहुन्‍छ
भजनसंग्रह २३:१‑३